MDDISPO

24/7

Service & Verzendingen

Algemene Voorwaarden

 1. In deze voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan: MD DISPO B.V. en onder “Afnemer” wordt verstaan: iedereen die een overeenkomst sluit, heeft gesloten of onderhandelt met de Leverancier. Dit geldt als de overeenkomst of onderhandeling betrekking heeft op de verkoop en/of levering van goederen en/of diensten door de Leverancier.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer, inclusief verkoopovereenkomsten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen van goederen en diensten, adviezen en andere handelingen van de Leverancier, ongeacht de reden van de overeenkomst.
 3. Als de Afnemer eigen algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, gelden deze alleen als de Leverancier hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt voor de betreffende overeenkomst. Als de Leverancier niet schriftelijk instemt met de voorwaarden van de Afnemer, gelden de voorwaarden van de Leverancier. Er wordt niet stilzwijgend ingestemd met de voorwaarden van de Afnemer.
 4. Alle aanbiedingen, offertes, prijscouranten, voorraadlijsten, leveringstermijnen en andere soortgelijke uitingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze uitingen maximaal vier weken na de datum van uitbrengen. De Leverancier is pas gebonden als de order schriftelijk is bevestigd of als de order is uitgevoerd. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen netto en exclusief btw. De facturering gebeurt tegen de prijzen die vermeld staan op de orderbevestiging.

Artikel 2: Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd vanuit het magazijn van de leverancier. Ongeacht of de goederen franco of niet franco zijn verkocht, is het risico van vervoer voor de afnemer, zelfs als de leverancier het transport regelt. Voor leveringen onder de €150,00 worden verzend- en administratiekosten van €12,50 in rekening gebracht.
 2. De opgegeven of overeengekomen levertijd(en) zijn slechts bij benadering en niet bindend voor de leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een niet-tijdige levering, om welke reden dan ook, geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien de afnemer de te leveren goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt, is de leverancier gerechtigd (1) om de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, waarbij de afnemer de volledige koopprijs, vermeerderd met de extra kosten, onmiddellijk aan de leverancier verschuldigd is, of (2) om de overeenkomst met de afnemer schriftelijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden, waarbij de afnemer aansprakelijk is voor eventuele schade bij de leverancier.
 4. De leverancier behoudt het eigendom van alle geleverde goederen totdat de afnemer de koopprijs en eventuele andere vorderingen van de leverancier volledig heeft voldaan. De afnemer mag echter wel over de goederen beschikken in het normale verloop van zijn bedrijfsactiviteiten. De afnemer is niet gemachtigd om de geleverde goederen te verpanden of enig ander recht hierop te vestigen.
 5. In situaties zoals beschreven in lid 2 van artikel 4, is de leverancier onherroepelijk gemachtigd om de goederen die eigendom zijn gebleven van de leverancier weg te halen of te laten verwijderen van de plaats waar ze zich bevinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. De leverancier heeft het recht om de goederen onder zich te houden totdat de verschuldigde koopsom, inclusief rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, of om de goederen aan derden te verkopen, waarbij de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het totale verschuldigde bedrag van de afnemer.

 1. Zendingen ter inspectie worden als normale leveringen beschouwd, maar u krijgt de mogelijkheid om de goederen binnen de vastgestelde periode in de originele verpakking en onbeschadigd te retourneren. Voor retourzendingen moet u eerst contact opnemen met MD DISPO B.V. Er worden handlingkosten van 15% van de retourwaarde in rekening gebracht als retourkosten. Een artikel kan alleen worden geretourneerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het artikel zit nog in de originele verpakking;
 • Het artikel is minimaal één jaar houdbaar;
 • Het artikel is rechtstreeks bij MD DISPO B.V. besteld;
 • De verpakking is ongeschonden; dat wil zeggen: geen stickers van de opdrachtgever of derden en onbeschreven;
 • Het artikel is een voorraadartikel van MD DISPO B.V.;
 • Speciaal voor de klant bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd;
 • De klant dient het artikel in een transportverpakking naar Albert Einsteinweg 13 2408 AP Alphen aan den Rijn Nederland te retourneren;
 • Als bij ontvangst van de retourzending blijkt dat niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kunnen wij de artikelen retourneren. Hiervoor wordt echter €15 verzendkosten in rekening gebracht.
 1. De afnemer is verantwoordelijk voor het risico van diefstal en/of schade tijdens het transport. Als de goederen beschadigd zijn, behoudt de leverancier zich het recht voor om reparatie- en vervangingskosten in rekening te brengen of de retourzending te weigeren en het geleverde te factureren. Als inspectiezendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd, worden er verpakkingskosten in rekening gebracht.
 2. Betaling moet uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening worden voldaan.
 3. Als de afnemer geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de leverancier of in geval van faillissement, liquidatie van de bedrijfsvoering of surseance van betaling van de afnemer, worden alle vorderingen van de leverancier onmiddellijk opeisbaar, zelfs als de betalingstermijn genoemd in artikel 4 lid 1 nog niet is verstreken.
 4. Als een van de situaties genoemd in het vorige lid zich voordoet, heeft de leverancier het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding en/of de niet-betaalde goederen onmiddellijk terug te vorderen en terug te halen, onverminderd alle rechten en aanspraken die de leverancier heeft in geval van niet-nakoming door de afnemer.
Close
Wishlist
Close
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Close
Register

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacybeleid.

Lost Password

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Close
Shopping cart