Het coronavirus is nog steeds aanwezig en het is daarom belangrijk om maatregelen te blijven nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Bedrijven, organisaties, (onderwijs)instellingen, de kinderopvang, lokale overheden en verenigingen kunnen de volgende basismaatregelen en adviezen opvolgen om een veilige werkomgeving te waarborgen:

Afstand houden

Hoewel het niet verplicht is om 1,5 meter afstand te houden, is het wel verstandig om dit in drukke situaties te blijven doen. Bij kwetsbare personen kunnen bedrijven hier rekening mee houden bij de inrichting van hun werkomgeving.

Thuisblijven bij klachten

Als u klachten heeft die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis. Dit geldt ook voor milde klachten en ook als u gevaccineerd of geboosterd bent. Doe bij deze klachten een zelftest of neem contact op met de GGD voor een test. Kinderen kunnen getest worden volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid en de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

Hygiëne

Blijf de hygiënerichtlijnen volgen, waaronder het niezen/hoesten in de elleboog, het niet handen schudden, regelmatig handen wassen en het schoonmaken van handcontactpunten zoals deurklinken.

Ventilatie

Ventilatie in verblijfsruimtes moet aan de regelgeving en (Arbo)richtlijnen voldoen. Het is belangrijk om deze ruimtes 24 uur per dag te ventileren via natuurlijke middelen of mechanische ventilatiesystemen. Zorg voor minstens 1 keer per dag 10 tot 15 minuten frisse lucht, bijvoorbeeld door de ramen en deuren wijd open te zetten.

Gezondheidscheck

Bedrijven kunnen er voor kiezen om een gezondheidscheck in te zetten voor werknemers, bezoekers of cliënten.

Advies voor risicogroepen

Werknemers: RIVM geeft extra aanbevelingen voor medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere werknemers.

Werkgevers: Geef specifieke aandacht aan werknemers die zich zorgen maken over hun gezondheid.

Bezoekers/cliënten: Als ze tot een risicogroep behoren, moeten ze zelf beslissen of ze een bezoek willen brengen aan een voorziening.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt als aanvulling op de basisregels.

Er is geen verplichtend advies meer voor mondkapjes in drukke omgevingen. Kwetsbare personen kunnen overwegen een mondkapje te dragen in situaties waarin ze niet goed 1,5 meter afstand kunnen bewaren.

Het is aanbevolen om minstens type II medische mondkapjes te dragen en geen stoffen of zelfgemaakte mondkapjes te gebruiken.

Extra aandachtspunten voor contactberoepen

Naast de bovengenoemde basismaatregelen gelden voor contactberoepen de volgende extra aandachtspunten:

Een goede risicoafweging blijft binnen deze setting van extra belang bij de uitvoering van werkzaamheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals medische mondneusmaskers, zijn bij contactberoepen verplicht.

Het is belangrijk om regelmatig de handen te wassen, de werkomgeving schoon te houden en contactoppervlakken regelmatig te desinfecteren.

Het is aan te raden om tijdens de pauzes en tussen behandelingen voldoende tijd te nemen om de werkruimte te ventileren.

Conclusie

Met deze maatregelen en adviezen willen we als groothandel in corona testen bijdragen aan het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen om te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. Ondanks dat de huidige maatregelen en adviezen minder strikt zijn dan in het verleden, blijft het belangrijk om alert te blijven en verantwoord om te gaan met het coronavirus. Blijf bij twijfel altijd uw gezondheid en die van anderen in de gaten houden en volg de adviezen van de overheid op. Wij hopen dat deze informatie uw organisatie helpt om goed voorbereid te zijn op de huidige situatie en uw medewerkers en bezoekers gerust te stellen.